Βραβεία UNESCO Sultan Qaboos για την προστασία του περιβάλλοντος

27 Αυγούστου 2013

Προκηρύχθηκαν τα Βραβεία UNESCO Sultan Qaboos για την προστασία του περιβάλλοντος. Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από τα κράτη μέλη ή από Μη Κυβερνητιούς Οργανισμούς που συνεργάζονται με την UNESCO και κάθε χώρα μπορεί να προτείνει ένα μόνο υποψήφιο. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε φορέας ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση, χρειάζεται πρώτα να επικοινωνήσει με την Εθνική Επιτροπή UNESCO η οποία θα αξιολογήσει την υποψηφιότητα και αναλόγως θα την προωθήσει.

Μπορείτε να κατεβάσετε πιο κάτω περισσότερες πληροφορίες μαζί με το έντυπο για υποβολή πρότασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερώσουν την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013.
Σχετικά Έγγραφα

Nomination Form
27 Αυγούστου 2013
Γενικές Πληροφορίες
27 Αυγούστου 2013