Βραβείο Ειρήνης της UNESCO Félix Houphouët-Boigny

21 Φεβρουαρίου 2014

H UNESCO έχει προκηρύξει το Βραβείο Félix Houphouët-Boigny Peace Prize για το 2014. Το διεθνές αυτό βραβείο, απονέμεται κάθε χρόνο από το 1991 σε άτομα και δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και φορείς που έχουν συμβάλει σημαντικά στην προώθηση και διαφύλαξη της ειρήνης, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την UNESCO.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002263/226347e.pdf