Ένταξη Γεωπάρκου Τροόδους στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO

19 Σεπτεμβρίου 2015

Στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO έχει ενταχθεί το Γεωπάρκο Τροόδους. Η απόφαση ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της τελετής λήξης των εργασιών του 4ου Συνεδρίου του Δικτύου Γεωπάρκων Ασίας-Ειρηνικού, στην πόλη Totori της Ιαπωνίας, στις 19 Σεπτεμβρίου 2015, από τον Γραμματέα του Διεθνούς Προγράμματος Γεωεπιστημών (IGCP) της UNESCO. Στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων εντάσσονται οχτώ ακόμη μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων ανεβάζοντας τον αριθμό σε 120 μέλη, από 33 χώρες. Είχε προηγηθεί η ένταξη του Γεωπάρκου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων, κατά το 13ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων, που διεξήχθη μεταξύ 3-6 Σεπτεμβρίου στην Φινλανδία.

Η προσπάθεια για δημιουργία του Γεωπάρκου Τροόδους ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδος-Κύπρου «ΓΕΩΤΟΠΙΑ», αλλά και του προγράμματος “LEADER”, με συνεργασία του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, του Τμήματος Δασών και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους. To Νοέμβριο του 2014, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υποβλήθηκε αίτηση για ένταξη του Γεωπάρκου στα Διεθνή Δίκτυα Γεωπάρκων.

Η ένταξη του Γεωπάρκου Τροόδους στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO αποτελεί μεγάλη επιτυχία, καθώς μέσω της ένταξης αναμένεται να προβληθεί περαιτέρω η ευρύτερη περιοχή του Τροόδους, που συμπεριλαμβάνει 110 χωριά, αναδεικνύοντας έτσι τη μοναδικότητα και τη σημαντικότητα της περιοχής, καθώς και την παγκόσμια γεωλογική κληρονομιά, τον πολιτισμό, την κουλτούρα και την περιβαλλοντική αξία της περιοχής.

Ο θεσμός των Γεωπάρκων επιδιώκει να προστατέψει γεώτοπους με παγκόσμια σημασία, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, με στόχο την ανάδειξη και τη γεω-τουριστική ανάπτυξή τους, ως αναγνωρισμένους γεω-προορισμούς.

Το Τρόοδος αποτελεί το μοναδικό πλήρες κομμάτι ωκεάνιου φλοιού, που βρίσκεται σήμερα στην επιφάνεια, το οποίο σχηματίστηκε πριν 92 εκατομμύρια χρόνια. Λόγω της πληρότητας και προσβασιμότητας του και της καλής διατήρησης των πετρωμάτων του, το Τρόοδος θεωρείται ως το καλύτερα μελετημένο τμήμα ωκεάνιου φλοιού, το οποίο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την τεκμηρίωση σημαντικών γεωλογικών θεωριών.

Η απόφαση για ένταξη του Γεωπαρκου Τροόδους στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Τροόδους στη βάση ενός Προγράμματος που στοχεύει στην πράσινη ανάπτυξη με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Ο συνδυασμός του οικολογικού και του πολιτιστικού στοιχείου, παράλληλα με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αναμένεται να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, επιτυγχάνοντας την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Το Γεωπάρκο Τροόδους διαθέτει το δικό του Κέντρο Επισκεπτών, που βρίσκεται εντός του χώρου του Μεταλλείου Αμιάντου, στο οποίο εκτίθενται σειρά εκθεμάτων, μεταξύ των οποίων συλλογές πετρωμάτων και ορυκτών, προβάλλεται ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό και διοργανώνονται εκπαιδευτικά εργαστήρια. Με τη λειτουργία του Κέντρου Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους, το Τρόοδος θα προβληθεί και θα αναδειχτεί παγκοσμίως μέσα από συνέδρια, σεμινάρια και άλλες ειδικές διοργανώσεις, προκειμένου να προσελκύσει επισκέπτες με ειδικά ενδιαφέροντα, επιστήμονες, αλλά και απλούς παραθεριστές και τουρίστες.

Η διαχείριση του Κέντρου Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους ανατέθηκε για τα πρώτα δύο χρόνια της λειτουργίας του στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους.

Για περισσότερες πληροφορίες

 http://www.troodos-geo.org