Επικοινωνία και Πληροφόρηση


Ο τομέας της UNESCO για την Επικοινωνία και την Πληροφόρηση (Communication and Information) αποσκοπεί στην οικοδόμηση σύγχρονων κοινωνιών γνώσης, ενισχύοντας την ανάπτυξη των ΜΜΕ, στηρίζοντας την πολυφωνία και την ελευθερία έκφρασης και επεκτείνοντας την πρόσβαση στη γνώση. 

Συγκεκριμένα, η UNESCO προωθεί την ελευθερία έκφρασης και την προστασία των δημοσιογράφων στα πλαίσια του Σχέδιου Δράσης των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων. Επιπλέον, εργάζεται ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους, αλλά και στην παραπληροφόρηση μέσα από την ανάληψη πρωτοβουλιών που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης. Επιπρόσθετα, η UNESCO στηρίζει την ελεύθερη παγκόσμια πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώσεις μέσα από την προώθηση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πηγών Πληροφόρησης.

Οι δράσεις της UNESCO στον τομέα αυτό στηρίζονται από δύο διακυβερνητικά προγράμματα, το International Programme for the Development of Communication (IPDC) και το Information for All Programme.

 

Περισσότερες πληροφορίες: