Φόρουμ Νεολαίας


Από τη δημιουργία του το 1999, το Φόρουμ Νεολαίας αποτελεί ένα σημαντικό πρόγραμμα της UNESCO για τη νεολαία, προσφέροντας στις νέες και τους νέους την ευκαιρία συνεργασίας και συνομιλίας σχετικά με πολιτικές του Οργανισμού και την κατάθεση συστάσεων στη Γενική Συνέλευση των κρατών μελών της UNESCO για περαιτέρω συζήτηση.

Το Φόρουμ συνέρχεται κάθε δύο χρόνια στην Έδρα της UNESCO στο Παρίσι. Η ενέργεια και η δημιουργικότητα των νέων που συμμετέχουν συμβάλλουν στην ενίσχυση του οράματος της UNESCO, καθώς, στα πλαίσια των συναντήσεων, οι νέοι καταθέτουν εισηγήσεις που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες τους στους τομείς δράσης της UNESCO.

 

Περισσότερες πληροφορίες: