Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ


Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ (Cyprus Anti-Doping Authority, CyADA) ιδρύθηκε το 2009 από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και αποτελεί τον Εθνικό Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ της Κύπρου. Η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικής πολιτικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ντόπινγκ στην Κύπρο, σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία, τις διεθνείς Συμβάσεις που υπέγραψε η Δημοκρατία και τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντί-Ντόπινγκ.

Οι κυριότερες δραστηριότητές της περιλαμβάνουν:

  • Έλεγχοι Ντόπινγκ, εντός και εκτός αγώνων σε αθλητές και διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων
  • Ενημέρωση – Εκπαίδευση κατά του ντόπινγκ 
  • Συνεργασίες με αθλητικούς οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντί-Ντόπινγκ (WADA) και άλλους Εθνικούς Οργανισμούς Αντί-Ντόπινγκ.  
  • Συμμετοχή σε διεθνή οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αντι-ντόπινγκ πολιτικής.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: +357 22774411

Φαξ: +357 22774455

Email: info@cyada.org.cy

 

Περισσότερες πληροφορίες: