Πρόγραμμα Χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου (SEMEP)


Το δίκτυο SEMEP (South Eastern Mediterranean Sea Project) είναι ένα περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρών της νοτιοανατολικής Μεσογείου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της UNESCO (http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/special-themes/science-education/environment/semep/).  Δημιουργήθηκε το 1993 με ελληνική πρωτοβουλία και στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των κρατών της νοτιοανατολικής Μεσογείου, μέσω της προαγωγής της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ενίσχυσης της σχέσης φυσικού περιβάλλοντος και κοινωνίας. Έχει ως μέλη τα ακόλουθα κράτη: Αίγυπτος, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιορδανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Παλαιστινιακή Αρχή, Ρουμανία, Σλοβενία και Τουρκία.

Το δίκτυο προωθεί την επιστημονική μελέτη και έρευνα σε περιβαλλοντικά θέματα και μελετά τεχνολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα καθώς επίσης και ζητήματα ειρήνης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στόχοι του προγράμματος είναι: 

  • η συσχέτιση του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος με τις πολιτιστικές αξίες των λαών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
  • η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, με τρόπο που να ενσωματώνει τεχνολογικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα  σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Στην Κύπρο το δίκτυο συντονίζεται από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και σε αυτό συμμετέχουν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το δίκτυο της Κύπρου συμμετέχει επίσης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ark of Inquiry και στο διαγωνισμό «Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ» που οργανώνει και προκηρύσσει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα SEMEP είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τη φιλοσοφία, τους στόχους και το περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων των Φυσικών Επιστημών και παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με την έρευνα και διδασκαλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Tο πρόγραμμα SEMEP προωθεί την ευρεία εφαρμογή της Διερευνητικής Μάθησης της ενότητας της Οικο-βιολογίας στις Φυσικές Επιστήμες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα πλαίσια της κοινοπραξίας ESTABLISH (European Science and Technology in Action Building Links with Industry, Schools and Home). Η βασική φιλοσοφία του ESTABLISH επικεντρώνεται στη δημιουργία αυθεντικών περιβαλλόντων διερευνητικής μάθησης για τις φυσικές επιστήμες, εμπλέκοντας όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, τους διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής, τους γονείς, τους ερευνητές της μάθησης των Φυσικών Επιστημών, τους εκπαιδευτικούς και τη βιομηχανία, ώστε να μπορούν να επιφέρουν ανάλογες αλλαγές στις σχολικές τάξεις.

Οι ερευνητικές εργασίες των μαθητών/τριων περιστρέφονται γύρω από τον θεματικό άξονα «Συνεργασία για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω της κουλτούρας και της επιστήμης για αειφόρο ανάπτυξη».

Η πρώτη έκδοση καλών πρακτικών SEMEP με τίτλο: «Bridging Cultures through Science for a Sustainable Environment, Γεφυρώνοντας πολιτισμούς μέσω της επιστήμης για ένα αειφόρο περιβάλλον» εκδόθηκε το 2012, με πρωτοβουλία της Επιθεώρησης Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας και χρηματοδότηση του Προγράμματος Συμμετοχής της UNESCO. Το 2015 κυκλοφόρησε η νέα έκδοση καλών πρακτικών του προγράμματος SEMEP (UNESCO) Κύπρου με τίτλο «Οικολογία - Διερευνητική Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες». Η έκδοση είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) www.unesco.org.cy/DocumentStream.aspx?ObjectType=Document&ObjectID=4998

Στην Κύπρο, συμμετέχουν τα ακόλουθα σχολεία στο δίκτυο SEMEP:

Επαρχία Λευκωσίας: Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β΄, Λύκειο Αποστόλου Μάρκου                                      

Επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου: Λύκειο Παραλιμνίου, Λύκειο Κοκκινοχωρίων

Επαρχία Λεμεσού: Γυμνάσιο Αγίου Νεοφύτου, Λύκειο Αγίου Νικολάο, Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου

Επαρχία Πάφου: Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, Λύκειο Κύκκου Πάφου, Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλης

Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους Έμπας, Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, Διεθνές Σχολείο Πάφου

Περισσότερες πληροφορίες

Εθνικός Συντονιστής SEMEP στην Κύπρο:

Δρ Κωνσταντίνος Φάνης

Επιθεώρηση Βιολογίας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Τηλ: 22806306

Email: phanis@cytanet.com.cy


Σχετικά Νέα

7o Μαθητικό Συνέδριο του Προγράμματος SEMEP

30 Μαρτίου 2016

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, 30 Μαρτίου 2016

Με γενική ευθύνη της Επιθεώρησης Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας και σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνεται για 7η συνεχή χρονιά το μαθητικό συνέδριο του προγράμματος

6o Μαθητικό Συνέδριο του Προγράμματος SEMEP

17 Μαρτίου 2015

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, 26 Μαρτίου 2015

Με γενική ευθύνη της Επιθεώρησης Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας και σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνεται για 6η συνεχή χρονιά το μαθητικό συνέδριο του προγράμματος

5ο Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο του Δικτύου SEMEP, 26-27 Μαρτίου 2014.

12 Μαρτίου 2014

Με γενική ευθύνη της Επιθεώρησης Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου και σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνεται για 5η συνεχή χρονιά το μαθητικό συνέδριο του προγράμματος SEMEP με θέμα

Σχετικά Έγγραφα