Πρόγραμμα Χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου (SEMEP)


Το δίκτυο SEMEP (South Eastern Mediterranean Sea Project) είναι ένα περιβαλλοντικό διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρών της νοτιοανατολικής Μεσογείου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της UNESCO. Δημιουργήθηκε το 1993 με ελληνική πρωτοβουλία και στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των κρατών της νοτιοανατολικής Μεσογείου, μέσω της προαγωγής της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ενίσχυσης της σχέσης φυσικού περιβάλλοντος και κοινωνίας. Έχει ως μέλη τα ακόλουθα κράτη: Αίγυπτος, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιορδανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Παλαιστινιακή Αρχή, Ρουμανία, Σλοβενία και Τουρκία.

Στόχοι του προγράμματος είναι: 

  • η συσχέτιση του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος με τις πολιτιστικές αξίες των λαών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
  • η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, με τρόπο που να ενσωματώνει τεχνολογικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα  σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Στην Κύπρο το δίκτυο συντονίζεται από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και σε αυτό συμμετέχουν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πρώτη έκδοση καλών πρακτικών του προγράμματος SEMEP με τίτλο: «Γεφυρώνοντας πολιτισμούς μέσω της επιστήμης για ένα αειφόρο περιβάλλον» εκδόθηκε το 2012, με πρωτοβουλία της Επιθεώρησης Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας και χρηματοδότηση του Προγράμματος Συμμετοχής της UNESCO. Το 2015 κυκλοφόρησε η δεύτερη έκδοση καλών πρακτικών του προγράμματος SEMEP (UNESCO) Κύπρου με τίτλο «Διερευνητική Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες-Οικολογία».

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δρ Κωνσταντίνος Φάνης

Εθνικός Συντονιστής SEMEP

Επιθεώρηση Βιολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Τηλ.: +357 22806306, +357 22462940

Email: phanis@cytanet.com.cy

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 


Σχετικά Έγγραφα