Θρησκευτικά πανηγύρια


Τα θρησκευτικά πανηγύρια, είτε μικρά και τοπικά, είτε παγκύπριας εμβέλειας, αποτελούν μέχρι και τις μέρες μας κορυφαίο υπαίθριο θρησκευτικό και κοινωνικό γεγονός στη ζωή των Κυπρίων, διασώζοντας από τη φθορά του χρόνου σημαντικές ενδείξεις για τον πολιτισμό, τον χαρακτήρα αλλά και τον τρόπο ζωής των κατοίκων του νησιού.

Τα πανηγύρια κατά κύριο λόγο αποτελούν θρησκευτική γιορτή. Παράλληλα με τη μεγάλη τους σημασία ως τρόπου ομαδικής εκδήλωσης της λαϊκής πίστης των Ορθόδοξων χριστιανών, τα θρησκευτικά πανηγύρια αποτελούν σημαντικό εμπορικό γεγονός, κατά τη διάρκεια του οποίου οι επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν είδη διατροφής, όπως οπωρικά και φρούτα, βιοτεχνικά προϊόντα, όπως σκεύη και εργαλεία, καθώς και άλλα παραδοσιακά ή «παναηρκώτικα» χρηστικά και διακοσμητικά είδη από πλανόδιους πωλητές. Επιπλέον, αποτελούν κοινωνικό γεγονός, αφορμή συνάντησης του τοπικού πληθυσμού, συμβάλλοντας στη διατήρηση των εθίμων και των παραδόσεων του τόπου αλλά και των συνεκτικών δεσμών μεταξύ των κατοίκων της περιοχής.