Η Σύμβαση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς


Η Σύμβαση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς υιοθετήθηκε το 2003 από τη Γενική Συνέλευση των κρατών μελών της UNESCO. Έχει υπογραφεί από 161 κράτη και έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Στόχος της Σύμβασης είναι η προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η ευαισθητοποίηση σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για τη σημασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η παροχή διεθνούς βοήθειας και η ενθάρρυνση του αμοιβαίου σεβασμού και της συνεργασίας για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

H Κύπρος κύρωσε τη Σύμβαση για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά το 2006 και τον Ιούνιο του 2008 κατάφερε να εκλεγεί για πρώτη φορά μέλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης, για τετραετή θητεία, μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Στην ίδια Επιτροπή η Κύπρος επανεκλέγηκε τον Ιούνιο του 2016.

Την ευθύνη της διαχείρισης της Σύμβασης φέρει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Ειδική Επιτροπή Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες:

Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO

και

Εμπειρογνώμονες για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά:

Δρ Άγγελ Νικολάου – Κονναρή, Eπίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δρ Ευφροσύνη Ριζοπούλου - Ηγουμενίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας  του Πανεπιστημίου Κύπρου