Έδρα UNESCO στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας


Το 2005 ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας η πρώτη Έδρα UNESCO στην Κύπρο με θέμα: "Η πολιτισμική Ετερότητα και ο Διαπολιτισμικός Διάλογος για έναν Πολιτισμό Ειρήνης”.

Στόχος της Έδρας είναι η προώθηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, έρευνας, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στον τομέα της πολιτισμικής, γλωσσικής και θρησκευτικής ετερότητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου για έναν πολιτισμό ειρήνης, σε τοπικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, συνεργασίες και διεθνείς συναντήσεις, η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας εργάζεται συστηματικά για την αποδοχή της πολιτισμικής ετερότητας, την ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου και την προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης.

Διευθυντής της Έδρας είναι ο Δρ Αιμίλιος A. Σολωμού.

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Δρ Αιμίλιος A. Σολωμού

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Τηλ.: +357 22841534

Φαξ: +357 22841723

Email: solomou.e@unic.ac.cy

 

Περισσότερες πληροφορίες: