Έδρα UNESCO στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας


Το 2005 ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας η πρώτη Έδρα UNESCO στην Κύπρο με θέμα: "Η πολιτισμική Ετερότητα και ο Διαπολιτισμικός Διάλογος για έναν Πολιτισμό Ειρήνης”.

Στόχος της Έδρας είναι «η προώθηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, έρευνας, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στον τομέα της πολιτισμικής, γλωσσικής και θρησκευτικής ετερότητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου για έναν πολιτισμό ειρήνης, σε τοπικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο».

Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, συνεργασίες και διεθνείς συναντήσεις, η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας εργάζεται συστηματικά για την αποδοχή της πολιτισμικής ετερότητας, την ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου και την προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης.

Διευθυντής της Έδρας UNESCO είναι ο Δρ. Αιμίλιος Σολωμού.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: (+357) 22841533, 22841640

Φαξ: (+357) 22352360

Email: solomou.e@unic.ac.cy, demetriades.s@unic.ac.cy

 

Περισσότερες πληροφορίες: